[ข้อควรรู้] การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน คืออะไร ราคาเท่าไหร่ ใช้เวลานานไหม

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ผ่าตัดขากกรรไกรร่วมกับการจัดฟัน หรือ จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร เรื่องห้ามมองข้ามถ้าอยากแก้ปัญหาหน้าเบี้ยว จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) เป็นวิธีการรักษาคนไข้ที่ประสบปัญหา หน้าเบี้ยว คางยื่น ปากอูม ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ ฟันล่างคร่อมฟันบน และมีปัญหาในการบดเคี้ยวผิดปกติ เนื่องจากการสบฟันที่ผิดปกติ และโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรที่เจริญเติบโตไม่เท่ากัน ซึ่งการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรร่วมด้วย

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ผ่าตัดขากรรไกรคือ

ผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร

ผ่าตัดขากรรไกร หรือ การผ่าตัดรักษากระดูกโครงหน้าขากรรไกร เป็นการผ่าตัดเพื่อจัดตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรใหม่ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือปรับแต่งโครงหน้าให้มีความสมมาตรขึ้น

ซึ่งอาจทำร่วมกับการจัดฟันหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาและการวินิจฉัย หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกัดสบฟัน ก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันร่วม เช่น การผ่าตัดโหนกแก้ม การตกแต่งคาง หรือการลดขนาดมุมกราม เป็นต้น

แต่ถ้าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับการกัดสบฟัน จะจำเป็นต้องมีการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมด้วย ซึ่งวิธีการรักษานี้เรียกว่า การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic  Surgery)

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery) เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจพบความผิดปกติตั้งแต่เกิด หรือเป็นหลังจากผู้ป่วยมีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตแล้ว

ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีการเคี้ยวอาหาร และการพูดการออกเสียงที่ลำบาก หรือ อาจทำให้มีอาการนอนกรน หรือ มีอาการหยุดหายใจในขณะนอนหลับได้ (sleep apnea) อีกทั้งอาจทำให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ disorder) ได้ เช่น มีอาการปวดที่ข้อต่อขากรรไกร

วิธีการจัดฟันจะเป็นการปรับให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือเหมาะสม ส่วนการผ่าตัดโครงหน้ากระดูกขากรรไกรจะเป็นการแก้ไขโครงกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

โดยอาจจะเป็นการผ่าตัดเพียงแค่ขากรรไกรเดียว (one jaw surgery) หรืออาจจะผ่าตัดทั้งกระดูกขากรรไกรบนและล่าง (two jaws surgery) ก็ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีการกัดสบฟัน การเคี้ยว การพูดการออกเสียง และการหายใจที่เป็นปกติ

การผ่าตัดนี้อาจทำร่วมกับการผ่าตัดอวัยวะบริเวณข้างเคียงนั้นร่วมด้วยก็ได้ เช่น คาง มุมกราม โหนกแก้ม ปาก จมูก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสวยงามของโครงสร้างใบหน้าร่วมด้วย

การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันสามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ

1. แบบจัดฟันก่อนผ่าตัด

แบบจัดฟันก่อนผ่าตัด โดยดั้งแต่เดิมมานั้นส่วนใหญ่จะรักษาโดยการจัดฟันก่อน โดยจัดฟันปรับแก้ไขความผิดปกติของฟันก่อน จะใช้ระยะเวลามากน้อยขึ้นกับความยากง่ายซับซ้อนของแต่ละรายประมาณ 2-3 ปี

ซึ่งวิธีการรักษาในลักษณะนี้ ช่วงระยะเวลาที่จัดฟันอาจทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น รู้สึกว่าฟันล่างหรือฟันบนยื่น อูม หรือดูผิดรูปมากขึ้น เพราะต้องมีการจัดฟันให้ฟันมีมุมการเอียงตัวที่ถูกต้องก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยบางรายจึงมีความรู้สึกว่าขากรรไกรล่างยื่นมากขึ้น เป็นต้น

จากนั้นจึงส่งผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง หรือขากรรไกรใดขากรรไกรหนึ่ง ที่มีความผิดปกติ และหลังจากผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยจะต้องมีการจัดฟันต่อ

เพื่อปรับการเรียงตัว และการสบฟันอีกระยะหนึ่ง ประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้การกัดสบฟันนั้นเหมาะสมและคงที่แล้ว จึงถอดเครื่องมือจัดฟันได้รวมระยะเวลารักษาทั้งหมอประมาณ 3-5 ปี
แบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน

2. ผ่าตัดก่อนแล้วจึงจัดฟัน

ปัจจุบันนั้นเริ่มมีการนำวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรก่อนแล้วจึงจัดฟันมารักษาผู้ป่วยมากขึ้น โดยผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรก่อน แล้วจึงแก้ไขความผิดปกติของฟันภายหลัง ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ ระยะเวลาในการจัดฟันจะสั้นลง

เนื่องจากใช้ทฤษฎีที่เชื่อว่าการผ่าตัดจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนที่ของฟันได้เร็วขึ้น จึงทำให้การผ่าตัดก่อนการจัดฟันใช้ระยะเวลาในการจัดฟันแล้วเสร็จ 6 เดือน ถึง 2 ปี ตามความยากง่ายของความผิดปกติในแต่ละราย และข้อดีที่เป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอีกประการคือ ผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าให้เหมาะสมสวยงามขึ้นได้เลยก่อนการจัดฟัน

แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนก็ตามควรได้รับการตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง และควรมีการตรวจและวางแผนร่วมกันก่อนการรักษาโดยทีมแพทย์ทั้งผ่าตัดและจัดฟัน

แบบจำลองการผ่าตัดสามมิติ

ประโยชน์ของการทำ 3D Simulation

การทำ 3D Simulation ในเคสที่ทำการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน คือการทำแบบจำลองการผ่าตัดแบบ 3 มิติ หรือ 3D Simulation ในการวางแผนการรักษา ให้สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น

รวมถึงเพื่อสามารถให้เห็นแผนการรักษาของการเคลื่อนของกระดูกขากรรไกรบนและล่างได้ รวมทั้งได้เห็นส่วนที่อาจไม่สมมาตรกันของกระดูกโครงหน้า หรือส่วนของกระดูกข้างเคียงที่อาจมีผลขัดขวางการเลื่อนของกระดูกขากรรไกรได้ และนอกจากนี้ ยังทำให้คนไข้ได้เห็นภาพก่อนและหลังผ่าตัดแบบจำลองได้ จึงทำให้คนไข้มั่นใจได้ว่า ผลการรักษาจะออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครบ้างที่ควรผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีความผิดปกติที่กระดูกขากรรไกรเท่านั้น และควรเป็นระดับที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามปกติด้วย เช่น เมื่อขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้การเรียงตัวของฟันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น และไม่สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้

การผ่าตัดขากรรไกร เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเรื่องของการบดเคี้ยวอาหาร การสบฟัน คางยื่น หน้าเบี้ยว คางเบี้ยว ริมฝีปากอูม ฟันล่างยื่นคร่อมฟันบน หรือ ฟันบนคร่อมฟันล่าง และยังช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียง อาการนอนกรน หรือมีอาการหยุดหายใจในขณะนอนหลับได้

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร ช่วยอะไรบ้าง

ด้วยเทคนิคการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน (Surgery First) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้คนไข้มีใบหน้าที่ดูดีได้เร็วมากขึ้นกว่าการจัดฟันแล้วค่อยผ่าตัดขากรรไกร

ข้อดีของการรักษาแบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน

 • ลดระยะเวลาการรักษาได้ประมาณ12-18เดือน เนื่องจากไม่มีระยะเวลาจัดฟันก่อนผ่าตัดขากรรไกร
 • แก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกรได้ตั้งแต่เริ่มแรกของการรักษา รวมถึงไม่มีระยะที่ทำให้ใบหน้าหรือการสบฟันที่ผิดปกติรุนแรงกว่าเดิม
 • การจัดฟันสามารถเคลื่อนฟันได้ไวขึ้น ภายหลังจากการผ่าตัด
 • หากมีการคืนตัวกลับของกระดูกขากรรไกรจากการผ่าตัด สามารถแก้ไขในระหว่างการรักษาจัดฟัน
 • คนไข้ได้รับการผ่าตัดแก้ไขโครงหน้า ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปและดูดีขึ้นได้ทันที

 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

 • แก้ไขปัญหาเรื่องการเคี้ยวอาหาร
 • แก้ไขการพูด การออกเสียง
 • ลดการฟันสึกหรือฟันแตกมากเกินปกติ
 • แก้ไขปัญหาการสบฟันเปิดหรือตำแหน่งที่ฟันไม่สามารถสัมผัสกันเมื่อกัดฟันเต็มที่
 • แก้ไขรูปหน้าที่ไม่สมมาตร หรือผิดสัดส่วน เช่น คางสั้น ยิ้มเห็นเหงือกมาก คางยื่น คางเบี้ยว หรือปากอูมผิดปกติ
 • แก้ไขการปิดปากไม่สนิทในสภาวะผ่อนคลาย
 • ช่วยบรรเทาอาการหยุดหายใจในขณะนอน หรือภาวะนอนกรน
 • ทั้งนี้การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันยังช่วยส่งผลให้คนไข้มีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วย

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร อันตรายไหม

“การผ่าตัดขากรรไกรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด” เนื่องจากวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลาที่นานหลายปีทำให้คิดว่าน่ากลัว ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ จึงช่วยร่นระยะเวลาของการจัดฟันและการผ่าตัดให้สั้นลง

ด้วยการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลกับแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน และการนำเอาเทคโนโลยี 3D Simulation เข้ามาร่วมวางแผนด้วย ทำให้คนไข้สามารถเห็นแผนการรักษาคร่าว ๆ ก่อนการผ่าตัดได้ ช่วยร่นระยะเวลาการผ่าตัดให้สั้นลง ลดอาการบวมช้ำหลังผ่าตัดได้ และการผ่าตัดก่อนจัดฟัน ยังช่วยร่นระยะเวลาในการจัดฟันให้สั้นลงได้ด้วย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด

 • สูญเสียเลือด
 • แผลติดเชื้อ
 • ใบหน้าบวม ช้ำ
 • อาการชาบริเวณริมฝีปาก
 • การกลับคืนตำแหน่งเดิมก่อนการผ่าตัด
 • การสบฟันไม่สนิทหรือปวดข้อต่อขากรรไกร
 • มีเหตุจำเป็นต้องผ่าตัดซ้ำ
 • มีเหตุจำเป็นต้องรักษารากฟัน หรือสูญเสียฟัน

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ก่อนเข้ารับการรักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร สิ่งที่คนไข้ทุกท่านต้องพึงปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

 1. งดทานวิตามิน คอลลาเจน อาหารเสริมทุกชนิด 1-3 เดือน
 2. งดฉีดฟิลเลอร์ บริเวณใบหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
 3. งดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 2 เดือน
 4. ห้ามเสริมจมูกก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 6 เดือน
 5. ห้ามทำตา 2 ชั้นก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 เดือน
 6. หากมีโรคประจำตัวควแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับการผ่าตัด
 7. งดเว้นยาแอสไพริน, ไอบิวโพรเฟน และวิตามิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด

และที่สำคัญคือการเตรียมใจเข้ารับการผ่าตัด เพราะในคนไข้บางคนไม่เคยทำการรักษาแบบผ่าตัดเลยอาจ ตรงนี้คนไข้อาจจะต้องเตรียมใจแต่เนิ่น ๆ

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

 1. นัดปรึกษากับแพทย์ผ่าตัดและทันตแพทย์จัดฟัน
 2. พิมพ์ปากและเอกซเรย์เพื่อดูปัญหาการการสบฟันก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 3. ดูวันผ่าตัด
 4. เคลียร์ช่องปากก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน
 5. ติดเครื่องมือจัดฟัน
 6. พิมพ์ปากเพื่อทำเครื่องมือที่ใช้ในวันผ่าตัด
 7. ตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าการรับผ่าตัด
 8. คอนเฟิร์มแผนผ่าตัดกับแพทย์ผ่าตัด

***ระยะเวลาในการวางแผนการผ่าตัดประมาณ 2-3 เดือนหลังจากเข้ารับการปรึกษา

บทความอ่านประกอบ : จัดฟันมีกี่แบบ แตกต่างกันอย่างไร ราคาเท่าไหร่ เลือกแบบไหนเหมาะกับคุณ 2021

การดูแลรักษาหลังผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวางแผนที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ทำให้การผ่าตัดมีการบวม ช้ำ น้อยกว่าแต่ก่อนมาก แผลหลังผ่าตัดจะอยู่ในช่องปากทั้งหมด ทำให้การดูแลไม่ได้มีความยุ่งยากอะไร แค่ดูแลช่องปากให้สะอาด ดื่มน้ำอุ่น และทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ

การปฏิบัติตัวระหว่างจัดฟันผ่าตัดขากรรไกร

การปฏิบัติตนขณะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็ว ควรปฎิบัติตนอย่างไร

 • การรับประทานยา ควรทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด/ ครบถ้วน ห้ามหยุดยา/ เพิ่มหรือลดขนาด ยกเว้นหากมีอาการแพ้ยาให้หยุดรับประทานยาและรีบโทรแจ้งแพทย์
 • การรับประทานน้ำและอาหาร ควรรับประทานอาหารเหลวใสในช่วงสัปดาห์แรกหรืออาหารปั่น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของบาดแผลในช่องปาก เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 2 สามารถเริ่มรับประทานอาหารอ่อนนิ่มได้ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ตุ๋น และสามารถทานอาหารปกติ (ไม่กรอบ – แข็ง) ได้ เมื่อผ่าตัดไปแล้ว 3 เดือน
 • การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถทำได้ตามปกติ 1 – 2 สัปดาห์แรก ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้แรงหนัก
 • การนอนหลับ ควรนอนศีรษะสูง 30 องศา ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้ ยุบบวมเร็วขึ้น
 • อาจรู้สึกว่ายังมีไหมเย็บอยู่ในช่องปาก ซึ่งไหมดังกล่าวทันตแพทย์จะนัดมาตัดไหม 2 – 3 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
 • การประคบเย็น ควรประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมประมาณ 3 – 7 วัน หลังผ่าตัด การประคบอุ่น สามารถประคบหลังจากประคบเย็นอีก 3 – 7 วัน หรือตามคำแนะนำของทันตแพทย์
 • การรักษาความสะอาด ควรรักษาความสะอาดในช่องปากอยู่เสมอ โดยการบ้วนปากและเริ่มแปรงฟันได้หลังผ่าตัดวันที่ 2 โดยใช้แปรงสีฟันขนาดเล็กขนนิ่มของเด็กและควรแปรงอย่างนุ่มนวล ระมัดระวัง อาจใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หลัง 7 วัน
 • สังเกตภาวะแทรกซ้อน หากมีอาการรุนแรง ควรมาพบแพทย์ก่อนวันนัดหมาย

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร กินอะไรได้บ้าง

การรับประทานในช่วงผ่าตัดขากรรไกร ควรรับประทานอาหารเหลวใสในช่วงสัปดาห์แรกหรืออาหารปั่น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของบาดแผลในช่องปาก และควรทานอาหารเสริมเช่น เวย์โปรตีน นม น้ำผลไม้ เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วหลังจากการผ่าตัด

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร ราคาเท่าไหร่

รายละเอียด Package การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน ผ่าตัดขากรรไกรราคาเริ่มต้นที่ 180,000 บาท (ค่าผ่าตัดรวมค่าใช้จ่ายใน รพ.)

 1. ตรวจร่างกายฟรีก่อนการผ่าตัด
 2. ค่าห้องผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์
 3. ค่าเจาะเลือด
 4. ค่าห้อง ICU  (เฉพาะเคสผ่าตัดสองขากรรไกร)
 5. ค่าห้องพิเศษ
 6. ค่าอาหารและค่ายากลับบ้าน

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร ที่ไหนดี

“ทศแพทย์ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกโครงหน้า และการเลื่อนกระดูกขากรรไกร ที่ทันตกรรมสีวลี” ให้การรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแพทย์เฉพาะทางจัดฟันโดยตรง การผ่าตัดทำในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล จึงไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางเพื่อตรวจประเมินการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้การรักษาและเอกซเรย์ทั้งแบบ 3 มิติ และ CT Scan ได้ที่ ทันตกรรมสีวลี รังสิตคลอง 2 ปทุมธานี โดยสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้าปรึกษาได้ผ่านช่องทาง Line และ Facebook (ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร ทศแพทย์ totsapaet
คลิกที่รูปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำนัดหมาย

สำหรับข้อแนะนำในการเลือกคลินิกจัดฟัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ จัดฟันที่ไหนดี? เทคนิคการเลือกคลินิกจัดฟัน ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจดัดฟัน

คำถามที่พบบ่อย

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร เจ็บไหม

การผ่าตัดขากรรไกรเป็นการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ และทำการผ่าตัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทันสมัยและครบครันทำให้การผ่าตัดปลอดภัยสูง

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร พักฟื้นกี่วัน

หลังผ่าตัดนั้น จะใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน หลังจากนั้นก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อายุเท่าไหร่ถึงจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรได้

สามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัดได้ทุกช่วงวัยนะคะ ขึ้นอยู่กับการหยุดการเจริญเติบโตของขากรรไกรค่ะ โดยสำหรับผู้หญิงจะเป็นช่วงประมาณ 14-16 ปี ส่วนของผู้ชายจะอยู่ที่ 17-21 ปี

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร บวมนานไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 5 วัน และจะค่อยๆ ยุบบวมประมาณ 1 เดือน