เหงือกอักเสบ เหงือกบวม สาเหตุ อาการ การป้องกัน & รักษา โดยทันตแพทย์

เหงือกอักเสบ เหงือกบวม

โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) มักเป็นโรคที่หลายคนมักไม่ค่อยให้ความสำคัญ และมักมองมันเป็นเพียงปัญหาเล็กๆในช่องปาก แต่รู้ไหมว่า โรคเหงือกอักเสบนั้น หากปล่อยปะละเลย ไม่ดูแล มารู้ตัวอีกที ฟันดีๆในปาก อาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะคะ

เหงือกบวม เหงือกอักเสบ

เหงือกบวม เหงือกอักเสบ เกิดจากการทำความสะอาดช่องปากที่ไม่ดีพอ หรือปล่อยปะละเลยไม่ดูแลจนทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียสะสม เกิดเป็นคราบหินปูนในช่องปากเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดมีลักษณะบวม แดง หรือมีเลือดออกขณะแปรงฟัน

เหงือก คืออะไร

เหงือก คือ เนื้อเยื่อที่หุ้มตัวฟัน และกระดูกขากรรไกรเอาไว้ เป็นอวัยวะสำคัญที่อยู่บริเวณรากฟัน ดังนั้นเมื่อเหงือกบวมโตผิดปกติ จึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นๆได้

สาเหตุเหงือกอักเสบ เหงือกบวม

สาเหตุของโรคนี้เกิดจากแผ่นคราบแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่ผิวฟัน เนื่องจากการทำความสะอาดหรือแปรงฟันไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกบริเวณรอบฟัน และต่อมากลายเป็นหินปูนหรือหินน้ำลายเกาะตามผิวเคลือบฟัน เมื่อการอักเสบรุนแรงและลุกลามก็จะมีการละลายตัวของกระดูกรองรับฟัน ก่อให้เกิดฟันโยก และอาการเสียวฟัน บวม หรือปวดตามมา นั้นก็คือ โรครำมะนาด

โรครำมะนาด (Periodontitis) โรคปริทันต์อักเสบ คืออาการรุนแรงของโรคเหงือกอักเสบที่กระดูกรองรับฟันถูกทำลาย บางรายอาการรุนแรงอาจมีหนองไหลออกมาตามร่องเหงือก และสูญเสียฟันไป ทั้งๆที่ฟันอาจจะไม่มีฟันผุใดๆทั้งสิ้น

นอกจากนี้ อาการเหงือกบวม เหงือกอักเสบ ก็อาจจะเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ได้เช่นกัน

 • การสูบบุหรี่
 • เกิดจากฟันคุดภายในช่องปาก
 • การใส่อุปกรณ์จัดฟัน ดัดฟัน ที่อาจจะเกิดจากเครื่องมือจัดฟันกระทบกับเหงือก
 • การใช้ยาบางชนิด อย่างยาคุมกำเนิด ขาดสารอาหาร
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม

เหงือกอักเสบในผู้ที่สูบบุหรี่

เหงือกอักเสบเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย แต่ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นก็คือ การสูบบุหรี่ เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากโดยตรง และเมื่อเป็นแล้ว อาการของโรคก็จะรุนแรงกว่าเดิม โดยอาจทำให้เกิดโรคหรืออาการต่างๆตามมา ดังนี้

 • เหงือกอักเสบเรื้อรัง
 • มีกลิ่นปากเรื้อรัง
 • ความรู้สักรับรสน้อยลง
 • เหงือกอักเสบจากฟันผุ
 • เสี่ยงเป็นโรคปริทันต์มากกว่าปกติ
 • มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปาก

ทำไมคนที่สูบบุหรี่ถึงมีอาการเหงือกอักเสบ?

บุหรี่ ประกอบไปด้วยสารเคมีและสารพิษอันตรายมากมาย เช่น คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์ แอมโมเนีย ฟอร์มาลดีไฮด์ และไฮโดรเจนไซยาไนด์ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับสุขภาพช่องปาก ที่อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆตามมา

เหงือกอักเสบที่เกิดจากโรคภายในช่องปาก

โรครำมะนาด (Periodontitis) โรคปริทันต์อักเสบ คืออาการรุนแรงของโรคเหงือกอักเสบที่กระดูกรองรับฟันถูกทำลาย บางรายอาการรุนแรงอาจมีหนองไหลออกมาตามร่องเหงือก และสูญเสียฟันไป ทั้งๆที่ฟันอาจจะไม่มีฟันผุใดๆทั้งสิ้น

อาการของโรคปริทันต์

 • มีอาการปวดบวมที่เหงือก
 • เหงือกร่น
 • กระดูกหุ้มรากฟันละลาย
 • มีกลิ่นปากเรื้อรัง
 • อาจมีหนองออกตามร่องเหงือก
 • ฟันโยกและหลุดในที่สุด

สาเหตุเกิดจาก โรคเหงือกอักเสบที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปล่อยทิ้งไว้นาน ไม่ดูแลอย่างเหมาะสม จนเพิ่มระดับความรุนแรงจนเป็นโรคปริทันต์อักเสบในทึ่สุด

อาการของโรคเหงือกอักเสบ

อาการของโรคเหงือกอักเสบ เช่น

 • เหงือกบวมแดง
 • มีภาวะเหงือกร่น
 • มีกลิ่นปาก
 • มีเลือดออกตามไรฟัน ขณะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
 • อาจะมีหนองออกตามร่องเหงือก
 • ฟันโยก

การป้องกันเหงือกอักเสบ เหงือกบวม

 • แปรงฟันให้สะอาดวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • ทำความสะอาดซอกฟันและร่องเหงือก ด้วยการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ
 • บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาทีหลังการแปรงฟัน
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • เข้าพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก ทุกๆ 6 เดือน

การรักษาเหงือกอักเสบกับทันตแพทย์

การรักษาโรคเหงือกอักเสบนั้นทำได้โดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและทำการขูดหินปูนปีละ 2 ครั้ง งดและเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ก็จะช่วยให้ปัญหาโรคเหงือกหายไปได้ค่ะ แต่หากเป็นโรครำมะนาดแล้ว ต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการเกลารากฟันและเข้าโปรแกรมรักษาโรคเหงือกกับทันตแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ

ขั้นตอนการรักษา

 • เข้ารับการขูดหินปูนกับทันตแพทย์
 • การเกลารากฟัน คือ การทำให้ผิวรากฟัน เรียบ เป็นการกำจัดคราบจุลินทรีย์ และหินปูนที่เกาะบนรากฟันให้สะอาด โดยจะต้องกำจัดหินปูน และคราบจุลินทรีย์ให้หมด โดยเฉพาะตำแหน่งที่ร่องเหงือกลึกๆ
 • ในกรณีที่อาการรุนแรง อาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด (ศัลยปริทันต์ : Peridontal Surgery) ร่วมด้วย ซึ่งจะทำได้ในผู้ป่วยที่ดูแลความสะอาดได้ดีเท่านั้น

รักษาโรคเหงือกด้วยตนเองได้ไหม?

การรักษาโรคเหงือกด้วยตนเองเบื้องต้น หากพบอาการใกล้เคียงว่าอาจจะเป็นโรคเหงือกอักเสบ สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการ

 • แปรงฟันให้สะอาดวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
 • ทำความสะอาดซอกฟันและร่องเหงือก ด้วยการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ
 • บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาทีหลังการแปรงฟัน
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

การดูแลหลัง เหงือกบวม อักเสบ

การดูแลหลัง เหงือกบวม อักเสบ ทำได้โดยการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดและถูกวิธี เพื่อป้องกันอาการที่อาจรุนแรงมากขึ้น

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

 • วางหัวแปรงทำมุม 45 องศา กับขอบเหงือก พร้อมขยับแปรงไปมาเบาๆ แล้วปัดแปรงสีฟันลงสำหรับฟันบน และปัดแปรงสีฟันขึ้นสำหรับฟันล่าง
 • แปรงฟันด้านในแต่ละซี่ให้ทั่วถึง ตามวิธีที่ 1
 • แปรงบริเวณพื้นผิวฟันที่ใช้บดเคี้ยวให้ครบทุกซี่
 • ใช้ปลายขนแปรงสีฟัน แปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่ ทั้งฟันบนและฟันล่าง
 • ใช้ขนแปรงสีฟันถูเบาๆ บนลิ้น หรือใช้แปรงสีฟันที่ด้านบนหัวแปรงที่มีความสะอาดทำความสะอาดกระพุ้งแก้มและลิ้น

รักษาเหงือกอักเสบ เหงือกบวม ราคาเท่าไหร่

ตารางราคารักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือกที่ไหนดี

การรักษาโรคเหงือก ถือเป็นอีกหนึ่งการรักษาที่จำเป็นต้องรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก ทางคลินิกทันตกรรมสีวลี มีทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกพร้อมให้คำแนะนำและรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด ให้คนไข้ได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี อยู่เสมอค่ะ

 1. ควรเลือกจากคลินิกที่มีทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือกโดยเฉพาะ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงจุด
 2. ควรเลือกคลินิกที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีเครื่องมือทางทันตกรรมที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์
 3. ควรเลือกคลินิกที่ใกล้บ้าน หรือเดินทางสะดวก เนื่องจากการรักษาโรคเหงือกนั้น บางรายต้องมาพบทันตแพทย์มากกว่า 1 ครั้ง จึงควรเลือกคลินิกที่สามารถเดินทางเข้ามาพบทันตแพทย์ได้สะดวก เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการค่ะ

คำถามที่พบบ่อย

จัดฟันแล้ว เหงือกบวม อักเสบ ทำอย่างไร?

การจัดฟันในผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือกสามารถทำได้นะคะ เพียงแต่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาโรคเหงือก หรืออวัยวะรองรับฟันให้ดีเสียก่อน ทั้งนี้แผนการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเหงือก

ในกรณีที่ฟันโยกมากๆ หรือสูญเสียอวัยวะรองรับฟันไปมากๆ อาจจะต้องเลือกถอนฟันซี่นั้นออกไป และในกรณีที่จำเป็น ทันตแพทย์จัดฟันจะทำงานร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคเหงือก เพื่อรักษาและควบคุมสภาวะของเหงือก และอวัยวะรองรับฟันให้ดีตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟันค่ะ

เหงือกบวม อักเสบ เป็นหนองทำอย่างไร?

เหงือกบวม อักเสบ จนเป็นหนอง ทันตแพทย์จะรักษาโดยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน เพื่อทำความสะอาดเอาคราบหินปูนที่อาจเป็นต้นเหตุของการอักเสบออกให้สะอาดและอาจจะต้องมีการทานยาฆ่าเชื้อร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธฺ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ร่วมด้วย

เหงือกบวม อักเสบ กี่วันหาย?

หลังเข้าทำการรักษาโรคเหงือกแล้ว อาการเหงือกอักเสบมักจะหายไปในเวลาประมาณ 102 สัปดาห์