รวมทีมแพทย์

คลินิกทันตกรรม Sivalee Dental Clinic

เราคือทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์ กว่า 10 ปี ที่ใส่ใจในมาตรฐานการรักษา พร้อมดูแลด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน อีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ทำให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ในการรักษาได้อย่างมากขึ้น

ทีมแพทย์ ทันตกรรม สีวลี

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพ.ภาณุมาศ

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

รอ.ทพญ.รัฐติยา

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.เจติญา

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.สิริภัทรา

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.จินตนา

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.โอภาศ

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ณัฐพงษ์

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.รุทาปกร

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ศรุต

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.สุภาวดี

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ธวัชชัย

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ลลิตา

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.อัญญานี

ทันตแพทย์ : จัดฟัน ตกแต่ง

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมประดิษฐ์หรือฟันปลอม

ทพญ.สุรีรัตน์

ทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์หรือฟันปลอม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.สวรรณญา

ทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์หรือฟันปลอม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ช่อแก้ว

ทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์หรือฟันปลอม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.กรกช

ทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์หรือฟันปลอม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพญ.ยุวนุช

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ตฤณ

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.กรรวี

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

นพ.ทพ.สุรัตน์

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ดิศพล

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.กฤษสิทธิ์

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.วัฒนชัย

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ผศ.ทพ.เจนกฤษฎิ์

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.อรวี

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ชนกานต์

ทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมรากเทียม

ผศ.ทพญ.ณฤษพร

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ตฤณ

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

นพ.ทพ.สุรัตน์

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.กรกช

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.พิชญา

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ผศ.ทพ.เจนกฤษฎิ์

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ยุวนุช

ทันตกรรม : รากเทียม

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน

ทพญ.ฤทัยรัตน์

ทันตกรรม : รักษาคลองรากฟัน

ดูประวัติเพิ่มเติม

ผศ.ทพ. ภาณุภัทร

ทันตกรรม : รักษาคลองรากฟัน

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ฐานวุฒิ

ทันตกรรม : รักษาคลองรากฟัน

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมโรคเหงือก

ทพญ.พิชญา

ทันตกรรม : โรคเหงือก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.พาณี

ทันตกรรม : โรคเหงือก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมหัตถการและการบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม

ทพญ.กิติณี

ทันตกรรม : หัตถการและการบูรณะฟัน

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ฐัชพงษ์

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.วชิรวิทย์

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ชวพัฒน์

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.นรบดี

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.ศุภนิมิต

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ธัญวรัตม์

ทันตกรรม : ทั่วไปขั้นสูง (Super GP)

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ศลิษา

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพ.กีรติ

ทันตกรรม : ทั่วไป

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทันตกรรมเด็ก

ทพญ.สริตา

ทันตกรรม : เด็ก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.กานต์นภัส

ทันตกรรม : เด็ก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.บุณฑริกา

ทันตกรรม : เด็ก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ณัฏฐา

ทันตกรรม : เด็ก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.ต้องใจ

ทันตกรรม : เด็ก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ทพญ.วรรณอนงค์

ทันตกรรม : เด็ก

ดูประวัติเพิ่มเติม

ปรึกษาเพื่อสอบถามหรือประเมินเบื้องต้น ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่

inbox

โทรสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาได้ที่