รวมสิ่งที่ต้องรู้ รากฟันเทียม ทดแทนฟันแท้ คืออะไร ราคาเท่าไหร่ เตรียมตัวก่อนทำ

รากฟันเทียม คืออะไร

จะยิ้มได้อย่างไร หากฟันหน้านั้นหายไป ฟันเป็นประตูด่านแรกของรอยยิ้ม แต่หากสูญเสียฟันแท้ไป จะทำอย่างไร? จะใส่แบบถอดเข้า ถอดออกก็กลัวคนจะเห็น

การรักษาด้วยรากฟันเทียม เลยถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนไข้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ด้วยรากฟันเทียมถือเป็นฟันปลอมที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย มีการออกแบบและใช้วัสดุที่สามารถทดแทนรากฟันที่จะฝังลงไปในกระดูกได้ ทำให้รากฟันเทียมแข็งแรงและคงอยู่ในปากของเราได้ ทำให้เราไม่ต้องถอดเข้าออก แถมกลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติข้างเคียงอีกด้วย

รากฟันเทียม คือ

รากฟันเทียม คือ วัสดุที่ฝังลงในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียไป

โดยรากฟันเทียมโดยทั่วไปในปัจจุบันนั้น ทำจากโลหะผสมไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแรงสูง สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายได้ดี และทนต่อแรงบดเคี้ยวได้มาก มีรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอกคล้ายรากฟันธรรมชาติ และมีเกลียวรอบๆ โดยเมื่อฝังลงในกระดูกแล้ว เซลล์กระดูกจะยึดเกาะกับผิวรากฟันฟันเทียม

ทำให้รากฟันเทียมมีความแข็งแรง และสามารถรองรับแรงบดเคี้ยวได้เหมือนกับฟันธรรมชาตินั่นเอง

รากฟันเทียม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

รากฟันเทียมประกอบไปด้วย 3 ส่วน นั้นก็คือ

รากเทียม

รากฟันเทียม (Fixture) เป็นส่วนที่ฝังลงในกระดูกขากรรไกร ทำจากโลหะผสมไทเทเนียม มีรูปร่างทรงกระทองและมีเกลียวโดยรอบ ใช้ฝังให้เซลล์กระดูกยึดเกาะกับผิวรากฟัน เพื่อความแข็งแรง และความสามารถในการรองรับแรงบดเคี้ยวได้ดี

ครอบฟัน

ครอบฟัน (Crown) เป็นตัวฟันเทียม มีทั้งแบบโลหะ และแบบเซรามิกที่มีความแข็งแรง ความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร และออกเสียง

เดือยรองครอบฟัน

เดือยฟัน (Abutment) เป็นตัวที่เป็นหลักยึด คอยยึดรากฟันเทียมเข้ากับตัวครอบฟัน(ฟันปลอม)

รากฟันแท้ รากฟันเทียม

รากฟันแท้ กับรากฟันเทียม ต่างกันอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วรากฟันธรรมชาติย่อมต้องดีกว่ารากฟันเทียมอยู่แล้ว แต่เมื่อเราสูญเสียฟันแท้ไป จึงจำเป็นต้องมีรากฟันใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนรากฟันซี่เก่า เพื่อให้เรานั้นสามารถกลับมาใช้งานด้านการบดเคี้ยวได้ตามปกติ

โดยรากฟันธรรมชาตินั้น จะยึดอยู่กับกระดูกด้วยเอ็นยึด สามารถขยับได้เล็กน้อยเมื่อทำการบดเคี้ยว และมีเส้นประสาทมารับความรู้สึกทำให้เรามีความรู้สึกในขณะที่เราเคี้ยวอาหาร

ส่วนรากฟันเทียมนั้น จะยึดกับกระดูกขากรรไกรอย่างแน่นหนา ไม่ขยับแม้มีแรงบดเคี้ยว จึงไม่เกิดความรู้สึกเหมือนกับรากฟันธรรมชาติในราเคี้ยวอาหาร ซึ่งความแตกต่างนี้คนไข้ส่วนใหญ่ที่ฝังรากเทียมไปมักไม่รู้สึกว่าต่างไปจากเดิม มีเพียงบางรายเท่านั้นที่อาจจะรู้สึกได้

การทำรากฟันเทียมมีกี่แบบ

รากฟันเทียม 1 ซี่

รากฟันเทียมรองรับครอบฟัน (Implant Supported Crown): ในกรณีที่สูญเสียฟันแท้ไป 1 ซี่ ก็จะเป็นการทำรากฟันเทียม 1 ราก เพื่อรองรับฟันเทียม (ครอบฟัน) 1 ซี่

รากฟันเทียม หลายซี่

รากฟันเทียมรองรับสะพานฟัน (Implant Supported Bridge) : หากมีการสูญเสียฟันแท้ไปมากกว่า 1 ซี่ ก็สามารถทำรากฟันเทียมซี่ต่อซี่ได้ หรือทำเป็นสะพานฟันแบบใช้รากฟันเทียม 2 ราก เพื่อรองรับฟันเทียม (ครอบฟัน) 3 ซี่ก็ได้

ทันตกรรมรากฟันเทียมทั้งปาก

รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก (Implant Supported Denture) : ในกรณีที่สูญเสียฟันแท้ไปทั้งปากนั้น โดยทั่วไปจะใช้รากฟันเทียมประมาณ 2-4 ราก เพื่อช่วยในการยึดเกาะฟันเทียม (ครอบฟัน) ให้แน่นขึ้น โดยฟันเทียมรูปแบบนี้ คนไข้จะต้องถอดออกเพื่อทำความสะอาด และถอดพักในช่วงเวลานอน คล้ายกับฟันปลอมถอดได้ทั่วไป แต่จะมีความแน่น ไม่กระดก และสามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างมั่นใจมากกว่าฟันปลอมแบบปกติทั่วไป

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม

 • เมื่อสูญเสียฟันธรรมชาติไป หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อฟันซี่ข้างเคียง ทำให้ฟันซี่ข้างเคียงล้มเข้าหาส่วนที่เป็นช่องว่าง
 • หากสูญเสียฟันธรรมชาติบริเวณซี่หน้าไป อาจทำให้การออกเสียงไม่ชัดเจน การทำรากฟันเทียมจะช่วยให้คนไข้กลับมาพูดและออกเสียงได้ชัดขึ้น
 • ช่วยลดปัญหาเศษอาหารติดตามซอกฟัน ที่อาจจะก่อให้เกิดฟันผุและมีกลิ่นปาก
 • หากปล่อยทิ้งไว้ ฟันคู่สบบริเวณที่สูญเสียฟันไป จะยื่น ทำให้เกิดการกระแทกเหงือกเป็นแผลได้ในอนาคต
 • รากฟันเทียมสามารถทำได้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากกระดูกขากรรไกรมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเต็มที่พอที่จะสามารถใส่รากฟันเทียมได้แล้ว

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี

 • มีความสวยงาม สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
 • รากฟันเทียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหาร เมื่อเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • รากฟันเทียมช่วยคงสภาพของกระดูกขากรรไกร
 • มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่าต่อการรักษา
 • ช่วยให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น

ข้อจำกัดของการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมสามารถทำได้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากกระดูกขากรรไกรมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเต็มที่พอที่จะสามารถใส่รากฟันเทียมได้แล้ว

รากฟันเทียม มีกี่ยี่ห้อ

รากฟันเทียมในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้หลากหลายยี่ห้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Straumann, Astratech, Hiossen, หรือ Dentium รากเทียมแต่ละยี่ห้อ สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะ รากเทียมที่ทางคลินิกเลือกมาใช้เป็นรากเทียมที่เลือกมาแล้วว่าได้รับการยอมรับทั้งในไทยและระดับโลก

ส่วนจะใช้ยี่ห้อไหน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนไข้และความเหมาะสมในการใช้งาน ตรงส่วนนีจะแนะนำให้คนไข้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทาง เพื่อเลือกตามความเหมาะสมจะดีที่สุดค่ะ ส่วนราคาที่ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อนั้น อยู่ที่ประวัติในการผลิตและการพัฒนาที่ยาวนานกว่าค่ะ

รากฟันเทียม ฟันปลอม และสะพานฟัน ต่างกันอย่างไร

รากฟันเทียม ถือเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่ง โดยเป็นฟันปลอมแบบติดแน่น และนอกเหนือจากรากฟันเทียมแล้ว ยังมีวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติด้วยการทำฟันปลอมแบบอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็น การทำสะพานฟัน หรือการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้นั้นเอง

ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอม

ฟันปลอมแบบถอดได้ ถือเป็นชนิดฟันปลอมที่คนทั่วไปใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง มีทั้งแบบฐานพลาสติกและฐานโลหะให้เลือกตามความเหมาะสม ด้วยมีราคาที่ไม่สูงมาก สามารถถอดออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด แต่ข้อเสียคือ ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะน้อยกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ และเมื่อใช้นานไปอาจเกิดปัญหาหลวมหรือหลุดในการใช้งานได้

สะพานฟัน

สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกชนิดหนึ่ง โดยใช้วิธีการกรอฟันซี่ข้างเคียงทั้ง 2 ข้างเพื่อใช้ยึดติดกับตัวครอบฟัน เป็นฟันปลอมอีกรูปแบบที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารสูง และมีความสวยงาม แต่มีข้อเสียคือต้องแลกมากับฟันซี่ข้างเคียงที่ต้องเสียไป เนื่องจากต้องกรอฟันทั้ง 2 ข้างนั้นให้เล็กลงเพื่อรองรับตัวครอบฟัน และยังต้องรักษาความสะอาดของฟันเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ หากทำความสะอาดไม่ทั่วถึง อาจเกิดฟันผุใต้ครอบฟัน จนอาจลุกลามทำให้ต้องถอนฟันได้ในที่สุด

การเตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

 1. เข้ารับการปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจประเมินและวางแผนการรักษา ตรวจดูกระดูกรองรับรากฟันเทียม หากมีโรคประจำตัวหรือทานยาประจำ แนะนำให้แจ้งทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบในการวางแผน
 2. ทันตแพทย์ประเมินค่าใช้จ่าย แจ้งขั้นตอนการรักษา
 3. วันทำการฝังรากเทียม แนะนำให้รับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนการรักษา และไม่ควรทานจนอิ่มเกินไป
 4. หลังจากฝังรากฟันเทียมเสร็จจะต้องงดทานอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อรอให้เลือดหยุดไหลก่อน
ขั้นตอนการรักษารากเทียม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

 1. ตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษา โดยแพทย์เฉพาะทาง : ทันตแพทย์จะตรวจสอบประวัติ ตรวจภายในช่องปาก เอกซเรย์ฟันเพื่อประกอบในการวางแผนการรักษา หลังจากนั้นทันตแพทย์จะอธิบายรายละเอียดของการรักษาให้คนไข้ทราบ เพื่อให้คนไข้ใช้ในการตัดสินใจ
 2. ปลูกรากฟันเทียม และรอประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้กระดูกยึดติดกับรากฟัน : เมื่อฝังรากฟันเทียมเป็นระยะเวลา 8-24 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายสร้างกระดูกเพื่อมายึดกับรากฟันเทียม และเมื่อเหงือกแข็งแรงดีแล้ว ทันตแพทย์จะนัดเพื่อเริ่มใส่ตัวครอบฟันในลำดับถัดไป
 3. เตรียมสำหรับการใส่ครอบฟัน : ทันตแพทย์จะนัดเข้ามาพิมพ์ปากเพื่อสร้างตัวครอบฟัน ที่พอเหมาะ และสวยงามให้แก่คนไข้
 4. ทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมแบบถอดได้ : เมื่อทำตัวครอบฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะนัดกลับมาอีกครั้งเพื่อใส่ตัวครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมแบบถอดได้ ให้แก่คนไข้ และจะนัดกลับมาตรวจเป็นระยะๆตามความเหมาะสม

ระยะเวลาในการทำ

รากฟันเทียม จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝังรากฟันเทียม จนถึงวันที่ใส่ครอบฟัน แต่ในกรณีที่มีความยาก สลับซับซ้อน เช่นมีการเสริมกระดูกร่วมด้วย อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นตามความเหมาะสม

อาการข้างเคียงที่เกิดจากการทำรากฟันเทียม

 • ในช่วงแรกจะมีอาการปวด บวมบริเวณเหงือกและใบหน้า
 • ในบางรายอาจมีอาการฟกช้ำบริเวณผิวหนังและเหงือก
 • อาจมีเลือดออกเล็กน้อยบริเวณแผลที่ทำการฝังรากเทียม
 • หลังจากได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้ว คนไข้ผู้จะได้รับยาปฎิชีวนะและยาระงับปวด
 • หากมีอาการปวด บวม ติดต่อกันนานหลายวัน แนะนำให้ติดต่อกลับมาทางคลินิกเพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจสอบให้ค่ะ

แนวทางการปฏิบัติตัวหลังจากการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียม ราคา

 1. หลังทำ 1-5 วัน ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อบริเวณที่ทำการรักษา
 2. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
 3. งดออกกำลังกายหลังการผ่าตัด
 4. อาการบวมเป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากรู้สึกผิดปกติให้เข้าพบทันตแพทย์ทันที
 5. ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ ช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ

อาหารที่ควรเลี่ยง

ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่หลังจากการทำรากฟันเทียม และควรงดอาหารที่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้รากฟันเทียมที่เพิ่งทำไปเกิดปัญหาหรืออาจหลุดออกมาได้ และในช่วงแรกควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัดและเย็นจัด เพราะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือทำให้แผลหายช้าได้ค่ะ

การดูแลรักษารากฟันเทียม

การดูแลรักษารากฟันเทียมให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั้น คนไข้จำเป็นต้องดูแลสุขภาพเหงือกและกระดูกรอบรากฟันเทียมให้มีสุขภาพดี โดยการแปรงฟันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอและคอยกำจัดเศษอาหารที่ติดตามซอกเหงือกซอกฟันอย่างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการอักเสบและอาจส่งผลเสียต่อกระดูกที่ยึดรากฟันในอนาคตค่ะ

การทำความสะอาด

โดยหลังจากการปลูกรากฟันเทียมเรียบร้อยแล้ว คนไข้สามารถดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไป ด้วยการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟันค่ะ และควรเข้ารับการเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

ซึ่งรากฟันเทียมนี้ หากเราดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และเข้าพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามที่กล่าวมาแล้ว รากฟันเทียมนี้ก็จะสามารถมีอายุการใช้งานได้เสมือนฟันแท้ซี่อื่นๆ เช่นกันค่ะ

รากฟันเทียมใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานไหม

การทำรากฟันเทียม จะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1-2 วันเท่านั้น แต่หากบางกรณีที่คนไข้มีกระดูกรองรับรากเทียมไม่เพียงพอ หรือมีเนื้อเยื่อเหงือกที่คุณภาพไม่ดี และจำเป็นต้องมีขั้นตอนการผ่าตัดเสริมกระดูก หรือเสริมเนื้อเยื่อเหงือกเพิ่มขึ้นมา ก็จะใช้ระยะการพักฟื้นที่นานกว่าค่ะ

การทำรากฟันเทียม ราคา

ราคารากฟันเทียมปกติ

รายการ ราคา
รากฟันเทียม Dentium (เกาหลี) 45,000 บาท
รากฟันเทียม Hiossen (อเมริกา) 55,000 บาท
รากฟันเทียม Astra Tech (สวีเดน) 65,000 บาท
รากฟันเทียม Straumann (สวิสเซอร์แลนด์) 75,000 บาท

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำรากฟันเทียม เจ็บไหม

การทำรากฟันเทียมนั้น ทันตแพทย์จะเริ่มทำเมื่อยาชานั้นออกฤทธิ์แล้ว คนไข้จึงจะไม่รู้สึกเจ็บแล้ว และหลังจากการทำรากฟันเทียมเสร็จ ส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการเจ็บแค่ในช่วงวันแรก และจะลดลงในวันถัดไปค่ะ ซึ่งคนไข้สามารถบรรเทาอาการปวดได้โดยการรับประทานยาแก้ปวด ตามที่ทันตแพทย์แนะนำนะคะ

อายุการใช้งานของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม ถือเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรง สวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการทำความสะอาดและการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้หลังทำรากฟันเทียมด้วย หากเราดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และเข้าพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รากฟันเทียมนี้ก็จะสามารถมีอายุการใช้งานได้เสมือนฟันแท้ซี่อื่นๆเลยค่ะ

รากฟันเทียมอักเสบทำอย่างไร

ที่สำคัญไม่ควรใช้ฟันกระทบกับสิ่งแปลกปลอม และหลังจากรับประทานอาหารทุกครั้งควรจะบ้วนน้ำเกลือหรือน้ำยาบ้วนปากชนิดอ่อนเพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก และไม่เพิ่มแบคทีเรียบริเวณรากฟันเทียม แต่หากเกิดอาการอักเสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรพบทันตแพทย์ทันที

ทำรากฟันเทียมแล้วจัดฟันได้ไหม

ในส่วนนี้ทันตแพทย์อาจจะต้องตรวจประเมินก่อนว่ารากฟันเทียมที่ทำนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีผลต่อการเคลื่อนของฟัน หากทำการจัดฟันหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้จัดฟันให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยมาทำรากฟันเทียมต่อ เนื่องจากรากฟันเทียมนั้นจะไม่มีการเคลื่อนที่ได้เหมือนฟันธรรมชาติค่ะ

รากฟันเทียมหลุดทำอย่างไร

โดยปกติแล้วการทำรากฟันเทียมจะเป็นการใส่รากฟันเทียมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายสร้างกระดูกขึ้นมายึด
ติดกับตัวรากฟันเทียม ให้รากเทียมนั้นมีความแข็งแรง ใช้งานในการบดเคี้ยวได้ตามปกติ

แต่ในบางกรณีที่เราเรียกกันว่ารากฟันเทียมหลุดนั้น ก็คือการที่กระดูกไม่สามารถสร้างขึ้นมายึดเกาะกับตัวรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์ฝังไว้ได้เหมือนปกติ

โดยหากเป็นเช่นนี้ ทันตแพทย์จะต้องนัดคนไข้เพื่อเข้ามาตรวจประเมินดูว่าจะต้องทำการนำรากฟันเทียมตัวเก่าออกแล้วใส่รากฟันเทียมตัวใหม่ทดแทน หรือจำเป็นจะต้องได้รับการปลูกกระดูกก่อน แล้วจึงค่อยทำนัดเพื่อเข้ามาใส่ตัวรากฟันเทียมใหม่อีกครั้งค่ะ

สรุป

การสูญเสียฟันธรรมชาติไป ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคี้ยวอาหาร และปัญหาการเรียงตัวของฟันที่อาจจะตามมา รวมถึงบุคลิกภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความมั่นใจอีกด้วย การทำรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปนั้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาที่จะช่วยคืนรอยยิ้มที่สวยงาม พร้อมประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารให้กับคนไข้ได้

ทางคลินิกทันตกรรมสีวลีของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำ และวางแผนการรักษาการทำรากฟันเทียมให้กับคนไข้ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันตสมัยพร้อมให้บริการแก่คนไข้ทุกท่านค่ะ สามารถนัดปรึกษาทันตแพทย์ผ่านช่องทาง Line และ Facebook ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำรากฟันเทียม ฝังรากเทียม